Betalen

Het lidgeld wordt jaarlijks geëvalueerd en geldt telkens vanaf 1 september tot 30 juni van het volgende jaar.

Voor het seizoen 2019-2020 gelden de volgende tarieven:

  • Jeugdspeler (-18j) : €125
  • Recreant (+18j):      €165
  • Competitiespeler:    €195

Het lidgeld dient gestort te worden op het rekeningnummer van de club: BE62 0682 0640 0061

Gelieve bij inschrijving steeds de volledige naam en de geboortedatum van het aangesloten lid te vermelden! (= niet de naam van ouders/grootouders die het lidgeld betalen)


Het lidgeld dient betaald te zijn voor 1 oktober!