Doelstellingen


Londerzeel Badminton is in de eerste plaats een club voor iedereen. Jong, ouder, beginner, ervaren, veteraan, ... Iedereen is welkom.

Zowel op als naast het terrein staat LoB bekend als een faire, joviale club, en dat dragen we dan ook hoog in het vaandel.

De doelstellingen die het LoB-bestuur en zijn trainers week na week willen waarmaken zijn:

  • De kwaliteit van de jeugdwerking behouden en verder optimaliseren.
  • De geïnteresseerde jeugdspelers laten deelnemen aan het recreatieve jeugdcircuit van Vlaams-Brabant
  • LoB dient een vertrouwde plek te blijven waar de recreatieve speler zich kan uitleven. Anderzijds wil LoB ook dat geen enkele competitiespeler zich geremd voelt om zijn/haar ambities waar te maken.

Cruciaal voor de toekomst van onze club is de instroom van onze jeugdspelers naar de volwassenen te blijven aanmoedigen. Dat LoB op dit gebied de laatste jaren vorderingen maakt wordt bewezen door de jeugdige leeftijd van onze competitiespelers en het feit dat de helft van de huidige trainers een “jeugdproduct” is van LoB.